Algemene voorwaarden

Artikel 1 "algemeen"


Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Reikipraktijk "Yasuragi" en een cliënt.

 

Artikel 2 "aanmelden/aansprakelijkheid"


Aanmelden voor een behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding danwel via het e-mail adres of contact formulier vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

 

Artikel 3 "gezondheid"Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

 

Artikel 4 "betaling"

 

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw.

 

Artikel 5 "annuleren"

 

De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.